محمد امین آجورلو سه شنبه 8 خرداد 1397 02:10 ب.ظ نظرات ()
ظهیر چگونه پرواز می کرد؟


به نام خدا
این مقاله برای بدست آوردن پاسخ (ظهیر چگونه پرواز می کرد؟) دلیل علمی آورده است.